آینده

نماد هفت در قرآن و مكاشفه يوحنا


در ميان مفسران و متفكران مسلمان رويكرد پديدار‌شناختي و نيز ليبرال به متن مقدس و دين، هرگز حضور نداشته است. به‌طور كلي، تحقيقات مفسران و انديشمندان ديني در بستري درون‌ديني شكل گرفته است. ازاين‌رو، تفاسير اسلامي كمتر به ريشه‌ها و معناي نمادين آيات قرآن پرداخته‌اند. مباحث اندك پيرامون معناي نمادين در قرآن مي‌تواند دستمايه يك بررسي تطبيقي شود. در اين مختصر، به بررسي معناي نمادين عدد هفت مي‌پردازيم كه بيشتر به‌معناي «كثرت» و «كمال» تفسير شده بود.

نویسندگان: محمدصادق احمدي، احمدرضا مفتاح

چكيده:

در ميان مفسران و متفكران مسلمان رويكرد پديدار‌شناختي و نيز ليبرال به متن مقدس و دين، هرگز حضور نداشته است. به‌طور كلي، تحقيقات مفسران و انديشمندان ديني در بستري درون‌ديني شكل گرفته است. ازاين‌رو، تفاسير اسلامي كمتر به ريشه‌ها و معناي نمادين آيات قرآن پرداخته‌اند. مباحث اندك پيرامون معناي نمادين در قرآن مي‌تواند دستمايه يك بررسي تطبيقي شود. در اين مختصر، به بررسي معناي نمادين عدد هفت مي‌پردازيم كه بيشتر به‌معناي «كثرت» و «كمال» تفسير شده بود.   
درحالي‌كه مفسران و دين‌پژوهان غربي از ريشه‌ها و علل ذكر «هفت» در مكاشفه مباحث مبسوطي ارائه كرده‌اند. مهم‌ترين رويكرد در ميان مسيحيان و دين‌پژوهان، نمادين بودن عدد هفت در مكاشفه است كه بيان آن يا به‌دليل افاده كثرت است و يا از باب افاده تكامل.    
اين نوشتار درصدد بررسي وجود اصل نمادگرايي در قرآن و كتاب مقدس و بررسي تطبيقي معناي نمادين عدد هفت در قرآن و مكاشفه يوحنا برآمده است.

كليدواژه‌: نمادگرايي، هفت، قرآن، مكاشفه يوحنا.لینک منبع

بر چسب ها

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


همچنین مشاهده کنید

Close
Close